PROGRAM
XV Międzynarodowej Konferencji
Współczesne oblicze bezpieczeństwa

W Konferencji biorą udział osoby, które odpowiedziały na zaproszenie i zostały wpisane na listę Gości.
Dzień I: 20 września 2017 roku (godz.12:00)
rejestracja od godz. 11:00

Sala 1, Panel: "Bezpieczeństwo - współpraca Służb"
 • „Zdarzenia masowe - współdziałanie służb na przykładzie wypadku na autostradzie A1”
 • „Terroryzm - przeciwdziałanie - przykład Berlina"
 • „Współpraca służb w przypadku zagrożenia”
 • „Piro-Trauma Life Support - współdziałanie służb przy udzielaniu pierwszej pomocy”
Sala 2, Panel: "Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego"
 • „Ochrona strefy ogólnodostępnej w świetle występujących zagrożeń”
 • „Bezpieczeństwo a ochrona w lotnictwie cywilnym”
 • „Bezzałogowe statki powietrzne a ochrona lotnictwa cywilnego”
 • „Nowoczesne metody zarządzania przyrodą na lotniskach”
Panel 3 "Profilaktyka właściwych zachowań"
 • „Handel narkotykami w sieci - zjawisko, zagrożenie, profilaktyka”
 • „Cyberzagrożenia w sieci” „Niechronieni uczestnicy - profilaktyka”
 • „Marihuana - co powinien wiedzieć policjant i ratownik”
 • „Możliwości edukacyjne w zakresie profilaktyki narkotykowej i NSPA”
Panele odbywają się w tym samym czasie.

Dzień II: 21 września 2017 roku (godz.09:30)
rejestracja od godziny 08:30
 • Powitanie i wprowadzenie do konferencji.
 • Wykład inauguracyjny „Powszechny dostęp do defibrylacji – lotnisko, ulica, urząd" - prof. dr hab. n. med. Janusz Andres - Prezes Polskiej Rady Resuscytacji / dr n. med. Grzegorz Cebula - Sekretarz Generalny Polskiej Rady Resuscytacji.
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego - strategia rozwoju.
 • Współczesne wyzwania bezpieczeństwa komunikacji lotniczej.
 • Lokalne rozwiązania w zakresie przygotowania do udzielania pierwszej pomocy na przykładzie krajów europejskich.
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - nowe drogi, nowe wyzwania.
 • Edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drgowego w firmach zarządzających flotami samochodowymi.
 • Przeciwdziałanie nielegalnej migracji w kontekście realizowanych zadań przez Straż Graniczną.
 • Bezpieczeństwo ruchu lotniczego w Polsce.
 • Katastrofy masowe - poszukiwanie rozwiazań systemowych, współpraca samorządów i służb mundurowych.
 • Stan przygotowań kadry medycznej do działań ratowniczych.
 • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - pokoleniowe wyzwanie edukacyjne a współczesne problemy bezpieczeństwa.
 • BRD a jakość szkoleń dla kandydatów na kierowców ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy.
 • Rola polskiej Straży Granicznej w zwalczaniu zagrożeń CBRN.
 • Nowe substancje psychoaktywne - wielowymiiarowe zagrożenie społeczne i zdrowotne.
 • Pokaz dynamiczny współdziałania służb.

Lokalizacja: Lotnisko im. Władysława Reymonta, Łódź

Copyright by Centrum BRD 2016